Den Haag, the Netherlands

Birkenhead, Auckland, New Zealand

Oceans Beach, Northland, New Zealand

Den Haag, the Netherlands

Den Haag, the Netherlands

Matapouri Beach, Northland, New Zealand

P H O T O G R A P H Y

Miranda Leigh

Ruakaka Beach, Northland, New Zealand

Den Haag, the Netherlands

 

Scheveningen Strand, the Netherlands

Oceans Beach, Northland, New Zealand